لیلای من

لیلای من

دریای من

آسوده در رویای من

من بسته در خیال تو گمشده در هوای تو

من عاشقم مجنون تو گمگشته در بارون تو............

 

بارون تو بارون تو......

 

[ دوشنبه دهم آبان ۱۳۸۹ ] [ 12:43 ] [ لیلی ]
[ ]