نویسنده : لیلی
تاریخ : دوشنبه دهم آبان ۱۳۸۹
لیلای من

دریای من

آسوده در رویای من

من بسته در خیال تو گمشده در هوای تو

من عاشقم مجنون تو گمگشته در بارون تو............

 

بارون تو بارون تو......

 

موضوعات مرتبط: شعر